Entre Cultures

La ciutat és l'espai compartit per diferents i, per tant, l'escenari d'un xoc constant entre les diferents visions de cada una de les habitants sobre com hauria de ser la ciutat. Així, el que és urbà ha d'incloure la celebració i la festa, però també el descans i el silenci. Poder incorporar a cada nouvingut i a cadascuna de les seves històries i tradicions, però també hem de conservar un sentit d'identitat i memòria compartida.

La transformació de la ciutat és sobretot una transformació cultural, en què revisem els errors del passat, i incorporem noves conviccions sobre què és veritablement essencial i què millora les nostres vides. Transformar la cultura de l'automòbil del segle XX i proposar una nova forma de mobilitat igualment eficient no es ni immediat ni fàcil. Revisar la relació entre allò urbà i rural en el segle XXI potser no és obvi; ni tampoc el que un espai públic divers i multicultural vol dir. Però tot i això, l'arquitectura d’una ciutat com Barcelona al segle XXI demana que proposem nous models que ens ajudin a entendre aquesta complexitat i transformar-la en un espai que va més enllà de la suma de les parts.