Festes d’Arquitectura

En el marc de Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona, la demarcació del COAC de Barcelona celebra “10 festes d’arquitectura”, una per cadascun dels districtes de la ciutat. Les organitzen els diversos grups territorials d’arquitectes de Barcelona, junt amb altres entitats com ara associacions de veïns, universitats, despatxos d’arquitectes o diferents escoles de cada barri.
Les “festes d’arquitectura” són espais de trobada i debat que tenen l’objectiu principal de reivindicar un espai o un edifici emblemàtic de cada districte, al voltant del qual s’organitzen visites guiades, xerrades, concerts i diferents tipus de tallers, entre altres. Però, sobretot, tenen la voluntat de destacar la professió d’arquitectes i la seva funció social adreçada sempre al servei de la ciutadania.

Activitats finalitzades

Festes d’Arquitectura La tarda del divendres 6 de maig se celebra la Festa d’Arquitectura de Sants-Montjuïc, "RE-cuperem el passeig de la Zona Franca pel barri". Acompanyats de música i literatura farem una passejada per aquest eix comercial, gaudint de l’exposició de pòsters als aparadors que ens apropen als reptes del barri, reivindicant el valor del comerç de proximitat i la seva funció de cohesió de la vida quotidiana. Més informació

Festes d’Arquitectura El dissabte 7 al matí RE-descobrim el recinte de l’Escola Industrial amb la Festa d’Arquitectura de l’Eixample. En l’interior del Paranimf de l’Escola Industrial, tot just rehabilitat el 2020 per la Diputació de Barcelona, entrarem a les arrels d’aquest conjunt, així com als reptes de futur de la Industrial+. Igual que l’arquitecte Rafael Guastavino fa gairabé un segle va innovar amb la construcció de la volta a la catalana, els arquitectes catalans segueixen portan la ceràmica als seus límits estructurals i artístics que segueixen trencant totes les fronteres, vine a “construir”. Més informació

Festes d’Arquitectura A la tarda RE-NATURALITEM els entorns de Can Valent a la Festa d’Arquitectura de Nou Barris fent tallers de maquetes per posar en valor la història i anècdotes que amaga aquesta coneguda masia. Més informació