Valors de Model

La primera edició de Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona tindrà com a eix principal la idea de re-créixer.

En un context d’emergència planetària, on conceptes com “antropocè” o “capitalocè” posen en primer pla el paper de l’acció humana en la transformació dels ecosistemes, la idea de creixement ha estat posada en qüestió. És una noció discutida tant per aquelles perspectives que advoquen per una mirada decreixentista –i qüestionen un model capitalista basat en el creixement constant- com per aquelles que aposten per una ampliació de l’acció humana per tal que el creixement segueixi sent possible –explorant noves formes d’obtenir recursos, tant en el nostre planeta com en d’altres, a través de la innovació tecnològica-. 

En contra del que s’acostuma a creure, aquestes diferents perspectives no estan ideològicament polaritzades: l’oposició al creixement pot donar peu a adoptar posicions reaccionàries, i la defensa de formes de creixement alternatives pot estar al servei d’una idea de justícia social. Però precisament perquè l’arquitectura no pot escapar a aquests debats, ja que per acció o omissió s’està posicionant, Model. Festival d’Arquitectures advoca per reflexionar i comprometre’s al mateix temps. Així, totes les activitats que s’hi aplegaran adoptaran un ventall de valors sobre els quals discutir, construir i viure els nous imaginaris urbans.