Llosa de Sant Antoni

Plaça Reial

Espai buit deixat per la intervenció del mercat temporal de Sant Antoni que abans del retorn del trànsit —o per impedir que hi torni— ofereix una oportunitat de regeneració, a través de la ressalvatgisació instantània. ¿Podem imaginar un bosc temporal que obri un ecosistema urbà al centre de la trama de Ciutat Vella, oferint diferents oportunitats de generar modes de cohabitació entre els habitants humans i no humans de la ciutat que representin el reconeixement dels nostres llaços d'interdependència? Igualment, la relació amb l'espai proper del Mercat de Sant Antoni, amb la superilla de Sant Antoni o l'interior d'illa de la Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver permet explorar el vocabulari dels nous espais verds, entesos ja no com a espais recreatius sinó com a infraestructures de salut urbana i espais d'encreuament i friccions entre espècies.

Activitats finalitzades

Arca de convivència

El Llosa de Sant Antoni

Instal·lacions Recorrent la llosa deixada per l’antic mercat provisional de Sant Antoni, un artefacte mòbil presenta multitud d’arbres, plantes, arbustos i insectes. Aquesta arca de convivència ens recorda la necessitat urgent de crear espais públics per revertir els efectes de l’escalfament global i estimular la biodiversitat. Una processó que durant els dies del festival es trasllada al llarg de la llosa de Sant Antoni i convida les persones usuàries a accedir a la plataforma i desenvolupar diferents activitats, com tasts, cursos i tallers. Un element per celebrar un futur entre espècies de diferents climes, altituds, estructures i paisatges d’arreu del món, on es troben plantes, ocells, insectes i humans. Més informació

Hora Model. Llosa de Sant Antoni amb LEA + TAKK

El Llosa de Sant Antoni

Debats Hora Model porta debats informals als espais de les diverses instal·lacions efímeres de Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona. Hora Model arriba a l’Arca de Convivència de la llosa de Sant Antoni per parlar amb els arquitectes de LEA Atelier i TAKK, acompanyats de José Luís de Vicente, un dels directors artístics del festival, sobre els secrets d’aquesta instal·lació, com ha estat construïda, el que significa o quin n’és l’objectiu, entre molts altres temes. Més informació