Visites

El festival ofereix l’oportunitat de visitar diversos punts clau que han contribuït a fer de Barcelona la referència arquitectònica que és avui dia. No només es destaca el patrimoni de la ciutat, sinó que ho fan de manera única a partir dels cinc eixos de Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona, cosa que permet entendre de forma integral totes les dimensions de l’arquitectura barcelonina.
Algunes prenen forma de visites patrimonials, guiades o no, d’altres consisteixen en visites-diàleg i també s’hi troben jornades de portes obertes; sigui com sigui, la programació del festival busca que els visitants puguin (re)conèixer la rellevància d’alguns edificis d’immens valor arquitectònic, fins i tot els que s’allunyen del circuit habitual.