Entre Generacions

Dissenyar i construir "una ciutat per a totes" només és possible si incorporem tot tipus de ciutadanes: les joves, les adultes, les grans, les nenes, i aquelles que no s'identifiquen amb els valors de cap etiqueta generacional. El nostre espai públic és l'espai on convergeixen les necessitats de cada generació, i en aquestes friccions sorgeixen conflictes, però també oportunitats per a la convivència. Per sobre de les diferències generacionals, com imaginem arquitectures per a la cura mutua?

De la crisi climàtica a la crisi de biodiversitat, els conflictes de l'antropocè ens obliguen a pensar a llarg termini, tenint en compte els interessos de les generacions futures. La ciutat és l'artefacte llarg placista per excel·lència: la construïm avui, i l'heretaran els que ens succeeixin. Quina visió de la ciutat cal promoure si l'entenem com un pacte entre generacions?

Llistat d'activitats

Activitats Model Activitats +Model

Clotet enllà

Del 02/05/2022 al 31/05/2023

Debats Clotet enllà és una sèrie de vídeos de 4 minuts de durada cadascun sobre l’obra de Lluís Clotet.   Més informació